Svatý Ivan Český

 

 

Svátek 24. června

 

  Tropar hlas 6.

Když ještě v temnosti nevěry přebýval národ, zjevil ses v pustině jako anděl Boží a svědčil o víře pravoslavné Kristově,

aby upevnil dědictví Otců a spasil duše naše.

  Kondak hlas 6.

Jen jedna perla stojí za to, abys, moudrý kupče, prodal vše a koupil ji. 

Jen jedna radost ze všech stojí za to, aby ses pro ni vzdal všech radostí ostatních. 

Nálezce nejvzácnější perly – Krista, svatý Ivane, pros Boha, abychom i my v Něm nalezli poklad nepomíjející radosti.

Čtení Žd 11, 32 -12, 2, Mt 11, 27-30

 

Staroslověnská legenda o sv. Ivanu

 

 O poustevníku Ivanovi, kraleviči korvatském.
 Bořivoj, kníže moravský, křesťan řeckého vyznání. Událo se mu jeti na lov, i uviděl laň a ubil ji z luku. Ona pak postřelena běžela a přiběhla pod hory k velikému a hustému lesu. A z těch hor voda teče čistá, a laň tuto lehla. I vyšlo z ní mléka tak mnoho, že lidé Bořivojovi všechno to mléko pili dosyta. A po malé chvilce vyšel z těch hor člověk strašlivý, kosmatý, a počal mluviti k Bořivojovi, nazývaje jej jménem:
 „Proč jsi laň mou ubil?“
 Kníže pak a všichni jeho velmi se ho zděsili. I otázal se ho kníže: „Kdo jsi ty a jaké je zde tvé dílo?“
  On pak řekl: „Já jsem Ivan Korvacký, žiji v pustině této pro Boha 42 let, nikdo neviděl mne až po tento den, kromě tebe. Toto pak zvíře mi dáno od Boha na výživu.“
  A Bořivoj zval jej s sebou, aby okusil pokrmu. On pak odpověděl: „Pošli kněze.“
  A Bořivoj poslal k němu kněze i koně. On však nesedl na kůň, šel pěšky do chrámu, a přijav svaté svátosti, jiného nic nejedl a nepil. A opět se navrátil do pustiny, kde žil. A přijav pergamen a inkoust, napsal jim, nazývaje sebe synem krále korvackého. I umřel a pohřben byl Bořivojem čestně. Po pohřbení pak jeho mnoho daroval Bůh uzdravení lidem.

© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio