Svatý kníže Rostislav Velkomoravský

 

 

svátek 28. října

 

Tropar

 Prvý mezi knížaty národa svého, Bohem byv nabádán zatoužil jsi zanechati sloužení modlám

 a v pravé víře poznávati Boha živého prozřetelně pečujícího o lid svůj.

 Moravský kníže Rostislave, požehnán jsi byl světci Cyrilem a Metodějem, kteří velikou lásku projevili k lidu slovanskému,

 pros za nás v příbytcích Otce nebeského, aby spasil duše naše.


Kondak

Celým srdcem svým i duší Boha sis zamiloval.

Hle, pozval jsi moudré učitele z Konstantinova města, kteří lid tvůj zákonu Božímu a svatým Písmům naučili s pomocí Boží.

Z jimi přeložených knih pak i my vzděláni jsouce, Bohu díky vzdáváme,že nezůstali jsme v nevědomosti,

ale poučeni jsme,co je vůle Boží a jak spasiti duše své a získati nekonečný život v nebesích na přímluvy tvé, kníže Rostislave.


© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio