2017 Srpen2017 Červen2017 Květen2017 Duben2017 Únor 2017 Leden2016 Prosinec2016 Listopad2016 Říjen2016 Srpen2016 Červenec2016 Červen2016 Květen2016 Duben2016 Březen2016 Únor 2016 Leden2015 Prosinec2015 Listopad2015 Říjen2015 Září2015 Srpen2015 Červenec2015 Červen2015 Květen2015 Duben2015 Březen2015 Únor 2015 Leden2014 Prosinec2014 Listopad2014 Říjen2014 Září2014 Srpen2014 Červenec2014 Červen2014 Květen2014 Duben2014 Březen
25.03.2014Pravoslavná církev se zúčastní Pochodu pro život

Duchovní i věřící pražské eparchie v čele s vladykou Jáchymem se zúčastní Pochodu pro život v sobotu 29. 3. 2014 v Praze

23.03.2014Pietní akt k 15. výročí leteckých úderů na Jugoslávii

Připomínka utrpení srbských pravoslavných křesťanů

20.03.2014Nedělní škola sv. Ludmily v Praze

Děti i dospělí se mohou účastnit výuky v nedělní škole při chrámu sv. Mikuláše

17.03.2014Dnes slavíme svátek Přenesení ostatků sv. knížete Václava

Vesele se dnes raduje Praha, tvé přeslavné město, vzpomínajíc tvou památku, a ozářena světlem tvých zázraků, svolává všechny národy k modlitbě: Blahoslaven Bůh otců našich! (ze 7. písně kánonu na svátek sv. Václava)

16.03.2014Postní zamyšlení 2

V předvečer druhé neděle Velkého půstu přinášíme postní zamyšlení o. protojereje Jana Týmala

12.03.2014Poselství z pravoslavného setkání v Cařihradě

Ve dnech 6.−9. března 2014 se konala schůzka představitelů světového pravoslaví ve Fanaru v Cařihradu. Přinášíme vám jeho závěrečné poselství.

10.03.2014Moskevský patriarcha Kirill podpořil metropolitu Rastislava

Na zasedání představitelů pravoslavných církví v Cařihradě vyjádřil moskevský patriarcha podiv a lítost nad nepřítomností metropolity Rastislava jako hlavy autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku.

09.03.2014Postní zamyšlení

O první neděli velkého půstu přinášíme postní zamyšlení o. protodiákona Hanuše Nykla

06.03.2014Výstava ruských ikon

13. března začíná v pražském Strahovském klášteře jedinečná výstava ruských ikon.

04.03.2014Prohlášení moskevského patriarchy Kirilla k dění na Ukrajině

Dopis adresovaný metropolitnímu správci ukrajinské církve, vl. Onufrijovi, a všem biskupům i věřícím.

03.03.2014Pravidelná setkání mládeže v chrámu sv. Kateřiny

V pražském chrámu sv. Kateřiny se konají každou středu večerní bohoslužby a setkání Bratrstva pravoslavné mládeže. Během velkého půstu se bude večer sloužit liturgie předem posvěcených darů.

2014 Únor 2014 Leden
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio