2017 Srpen2017 Červen2017 Květen2017 Duben2017 Únor 2017 Leden2016 Prosinec2016 Listopad2016 Říjen2016 Srpen2016 Červenec2016 Červen2016 Květen2016 Duben2016 Březen2016 Únor 2016 Leden2015 Prosinec2015 Listopad2015 Říjen2015 Září2015 Srpen2015 Červenec2015 Červen2015 Květen2015 Duben2015 Březen2015 Únor 2015 Leden2014 Prosinec2014 Listopad2014 Říjen2014 Září2014 Srpen2014 Červenec2014 Červen2014 Květen
25.05.2014Na velkomoravském hradišti v Mikulčicích se konala cyrilometodějská pouť

Duchovní setkání proběhlo v sobotu 24. 5. za účasti duchovních i věřících z Čech i Moravy

20.05.2014Byla vyhlášena sbírka na pomoc Srbsku postiženému povodněmi

Přispět mohou věřící buď při sbírkách v chrámech nebo přímo na účet

19.05.2014Proběhlo 17. valné shromáždění Bratrstva pravoslavné mládeže v ČR

Na shromáždění 17. 5. bylo zvoleno nové vedení BPM

14.05.2014Cyrilometodějská pouť do Mikulčic 24. 5. 2014

Z Prahy je na pouť vypraven zvláštní autobus, místa je ale potřeba rezervovat si předem.

13.05.2014Pražský chrám Na Slupi má nový zvon

Zvon posvětil 11. 5. 2014 vl. Jáchym

12.05.2014Dne 8. 5. 2014 se konala pouť ke sv. Jiří na Říp

Pouti na naši národní horu se zúčastnil i vladyka Jáchym

04.05.2014Modlitby za trpící Ukrajinu

Jeho vysokopřeosvícenost Jáchym, arcibiskup pražský a českých zemí, vyzval duchovenstvo i věřící k modlitbám za Ukrajinu

02.05.2014Otevřený dopis o. Petra Klokočky, eparchiálního správce olomoucko-brněnské eparchie

Dopis, adresovaný bývalému arcibiskupovi Simeonovi, přibližuje situaci v moravské části naší církve

2014 Duben2014 Březen2014 Únor 2014 Leden
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio