Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v květnu 2017

16.05.2017

4. května 2017

Vysokopřeosvícený vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí se zúčastnil recepce, pořádané Izraelským velvyslanectvím v hotelu Hilton v Praze, při příležitosti Izraelského svátku Nezávislosti.


6. května 2017

V chrámu sv. Jiří v Praze, na velvyslanectví Ruské federace, vladyka Michal sloužil sv. Liturgii při příležitosti chrámového svátku.


 


 7. května 2017

Vladyka Michal sloužil sv. Liturgii v monastýru sv. Ludmily a Václava v Loděnici u Berouna


 a poté navštívil poutní místo Sv. Jana pod Skalou.


 
8. května 2017

Dopoledne přivítal vladyka Michal spolu s několika duchovními na letišti v Praze delegaci Finské autonomní pravoslavné církve vedené vysokopřeosvíceným vladykou Eliášem, metropolitou Oulským a šesti regenty církevních pěveckých sborů.


Večer navštívila finská delegace monastýr sv. Ludmily a Václava v Loděnici u Berouna, kde vladyka Michal uspořádal večeři na její počest


 9. května 2017

Dopoledne se vladyka Michal zúčastnil položení věnců na Olšanských hřbitovech v Praze 3, k Pomníku sovětských vojáků padlých za II. světové války.


Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Ruské federace v České republice Alexandr Zmejevskij položil za účasti vladyky Michala věnec v kryptě chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech v Praze 3.

 


V poledne se vladyka Michal na pozvání velvyslance Ruské federace zúčastnil recepce, pořádané na velvyslanectví Ruské federace v Praze ke Dni vítězství.


 

10. května 2017

Vladyka Eliáš s doprovodem se spolu s vladykou Michalem modlili v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích, v Praze 6.11. května 2017

Vladyka Eliáš  s doprovodem se spolu s vladykou Michalem modlili v chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice, Na Slupi 4 v Praze 2.


 12. května 2017

Vladyka Eliáš s doprovodem se spolu s vladykou Michalem modlili v chrámu Zesnutí přesvaté Bohorodice na Olšanech, v Praze 3,
a poté u hrobu
vladyky Doroteje sloužili litii, a dále navštívili nedaleké prostory nedělní školy této pravoslavné církevní obce.


 Večer navštívil vladyka Eliáš s doprovodem kapli v rezidenci vladyky Michala v Praze 6, který poté na počest delegace uspořádal slavnostní večeři.


 14. května 2017

Vladyka Eliáš s doprovodem spolu s vladykou Michalem sloužili sv. Liturgii v chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze 2, kde zpíval také sbor regentů Finské pravoslavné autonomní církve.


 


 


Ve večerních hodinách doprovodil vladyka Michal finskou delegaci na letiště v Praze. Zde se vladyka Michal rozloučil s vladykou Eliášem a jeho doprovodem. Vladyka Eliáš poděkoval za srdečné přijetí i za celou dobu, kterou strávil na území Pražské pravoslavné eparchie. V 19.30 hodin odletěla finská delegace do svých domovů.


18. května 2017

Na pozvání faráře Církve československé husitské Mgr. Evy Cudlínové se vl. Michal s prot. Miloslavem Veselým zúčastnili odhalení pamětní desky na budově fary v Praze - Horních Počernicích. Slavnostního aktu se zúčastnil také patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta. Deska byla odhalena na počest sv. novomučedníka Gorazda s tímto textem: „V DOBĚ HEYDRICHIÁDY NALEZL V TOMTO DOMĚ SVÉ POSLEDNÍ ÚTOČIŠTĚ BISKUP PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE GORAZD PAVLÍK. ZDE BYL ZATČEN GESTAPEM 25. 6. 1942“.


 
20. května 2017

Na pozvání jeho vysokopřeosvícenosti Simeona, biskupa Olomoucko-brněnského, se vladyka Michal zúčastnil s duchovenstvem a věřícími svaté liturgie konané při příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje na základech chrámu z této doby u Mikulčic. S vladykou Michalem spolusloužil přeosvícený Izaiáš, vikární biskup Šumperský.


 


 21. května 2017

Vladyka Michal sloužil na svátek sv. Jana Bohoslovce svatou liturgii při příležitosti chrámového svátku tohoto svatého ve Vodňanech.


 


22. května 2017

Na svátek přenesení ostatků sv. Mikuláše sloužil vladyka Michal svatou liturgii v chrámu svatého Mikuláše v Praze 6, Dejvicích.


 


24. května 2017

Na svátek svatých Cyrila a Metoděje sloužil vladyka Michal svatou liturgii v katedrálním chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Praze 2. Po svaté liturgii byl sloužen moleben za bulharský národ, který tento den slaví jako svůj státní svátek. Molebenu se zúčastnil bulharský velvyslanec, jeho Exelence p. Latchezar Petkov se svými spolupracovníky.


 


25. května 2017

Vladyka Michal na svátek Nanebevstoupení Ježíše Krista sloužil svatou liturgii v monastýru sv. Ludmily a Václava v Loděnici u Berouna.


 


 


Další noviny
© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio