Bohoslužby arcibiskupa Michala v měsíci září - průběžně aktualizováno

30.09.2015

Archijerejská liturgie v Tetíně, svátek sv. kněžny Ludmily (starý styl), 29. 9. 2015                                     


                                    


                                    


                                    

Akathist ke sv. Ludmile, basilika sv. Jiří, Pražský hrad, 28. 9. 2015


více zde

Státní svátek svatého Václava, archijerejská liturgie v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, připomenutí 80. výročí od svěcení chrámu, 28. září 2015Svátek sv. Václava v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze 2  Svátek sv. Václava, který je zároveň státním svátkem a Dnem české státnosti oslavili a ocenili při  sv. liturgii v chrámu sv. Cyrila a Metoděje Jeho Vysokopřeosvícenost arcibiskup pražský Michal s doprovodem. Vladyka Michal zároveň poblahopřál představenému chrámu otci Jaroslavovi, duchovním a věřícím církevní obce k 80. výročí vysvěcení tohoto českého pravoslavného chrámu v Praze v r. 1935.


V promluvách byla oceněna významná role sv. Václava v církvi i české historii. To proto vybral vladyka Gorazd tento den pro vysvěcení našeho chrámu před 80 lety. Věřil, že  svatý Václav „nedá zahynouti nám ni budoucím“ ve zlých dobách. Byla to pro prvorepublikovou Prahu velká událost, která vzbudila pozornost všech denních  tisků, rozhlasu a široké veřejnosti. Biskup Gorazd a první duchovní správce otec Petr Kauer, kaplan ThDr. Vladimír Petřek a od r. 1938 otec Václav Čikl, dále duchovní Dr. Václav Červín, Čestmír Kráčmar a Metoděj Navrátil pracovali plni naděje pro rozkvět pravoslaví v naší zemi. Válka a heydrichiáda v r. 1942, hrdinství našich duchovních i věřících a ukrytí československých vojáků v kryptě chrámu přineslo i utrpení, tragédii a mučednictví. Chrám byl  zpustošen, biskup Gorazd, duchovní a věřící popraveni, pravoslavná církev ke dni 27. 9. 1942 zakázána a likvidována. Povstala znovu po roce 1945 a duchovním správcem katedrály se stal  Josef Leixner, který se vrátil z nucených prací z Německa. 


Vladyka Michal při této slavnostní příležitosti pronesl tato slova:


"Důstojní otcové, bratři a sestry,


dnešním dnem si zde na tomto posvátném místě připomínáme dva významné svátky, státní svátek sv. knížete českého Václava a také významné jubileum tohoto chrámu, 80. výročí jeho posvěcení svatým mučedníkem Gorazdem.

V srdcích českého lidu zanechal svatý Václav světlou památku. Jeho velikost v čase rostla a národ jej přijal za svého nebeského ochránce. Ve všech neštěstích k němu volá:


„Sv. Václave, vévodo české země, nedej zahynouti nám, ni budoucím. Kyrie eleison.“


My Pravoslavní Čechové a Moravané a všechny Slovanské národy věříme, že právě na přímluvy sv. Václava byl zachován český národ, uchránil si svou národní a slovanskou identitu a konečně - udrželo se v něm přes všechno pronásledování svaté Pravoslaví, které k nám na pozvání sv. knížete Rastislava přinesli svatí Cyril a Metoděj.


Vyzdvihovanými a i historicky prokazatelnými  přednostmi sv. Václava jsou:


zbožný a mravný život, horlivost pro čest a slávu Boží, péče o rozšíření křesťanské víry v celém národě, stavba četných křesťanských chrámů, častá návštěva bohoslužeb, všestranné konání skutků milosrdenství a lásky. Svatý Václav dále pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Václav hluboce ctil svou babičku sv. Ludmilu, jejíž památku v těchto dnech dle starého stylu také slavíme a připomínáme.

V čase opakující se mravní krize naší evropské společnosti je o to důležitější si památku sv. Václava a také jeho zbožný život připomínat. Tyto fakta z jeho života by měla být inspirací, či spíše povinností následovat nám všem!


Obnovitel pravoslaví v Českých zemích a apoštolům rovný pokračovatel svatý Gorazd a právě před 80 lety světitel tohoto chrámu,  si byl dobře vědom historické kontinuity s dobou sv.  Cyrila a Metoděje, kteří na žádost svatého knížete Rastislava k nám vyslal tehdejší cařihradský patriarcha Fotios.


Obnově cyrilometodějské tradice zasvětil sv. Gorazd celý svůj život. Byl to právě on, kdo tak hluboce a zbožně následoval před chvílí mnou zmíněný život sv. Václava. Svatý Gorazd posvětil či postavil desítky chrámů v čechách i na Moravě, pečoval o chudinu, nemocné a sirotky, poskytoval přístřeší a pohostinství pocestným a cizincům a netrpěl, aby se komukoliv stala křivda. Toto milosrdenství a nezměrnou lásku ke Kristu a ke každému bližnímu, završil, spolu se svými spolupracovníky, svou mučednickou smrtí z rukou nacistických vrahů.


Chrámu který nese jméno svatých Cyrila a Metoděje, kteří donesli světlo prvé víry do našich zemí, přeji k jeho 80. výročí vše dobré, děkuji a modlím se za všechny duchovní, kteří  o něj po dobu 80 let jeho pravoslavné exitence pečovali, zejména pak všichni prosne našeho přímluvce v nebi, svatého Gorazda, aby zachoval a upevnil naší církev a ochránil jí před jejími nepřáteli.


Navštevovatelům chrámu, tedy Vám všem otcové, bratři a sestry v Kristu přeji, aby i nadále s láskou chrám navštěvovali a podporovali. Aby  sloužil nám všem jako katedrální chrám, jako pomyslné centrum pravoslavného života v naší eparchie.


Ještě jednou děkuji Vám všem za obecenství a vyprošuji všem Boží požehnání a mnohá a blahá léta."


                                    

                                    


                                    


                                    


Archijerejská liturgie v chrámu sv. Václava v Litoměřicích, 27. září 2015


                                   


                                   


                                   


                                   


Archijerejská liturgie v chrámu Povýšení svatého Kříže v Teplicích, 26. září 2015


                                  


                                  


                                  


                                  


                                  


Narození Přesvaté Bohorodice - chrámový svátek - pondělí 21. září 2015 v Kadani


„Slyš dcero, pozeraj a nakloň svoje ucho“.......K Tebe dnes prichádzajú Tvoje duchovné deti!


To boli úvodné slova kázne, ktorou sa prihovoril mitr. prot. Mgr. Ján Novák k veriacim cirkevnej obce KADAŇ v deň chramového sviatku v česť Narodenia Přesvaté BOHORODIČKY.


Zdôraznil  potrebu lásky deti k mamke nielen pozemskej, ale aj k MATKE BOŽEJ k Matke všetkých nás, dietok Božích, jej ctiteľov a vyznávačov.


Niekoľko desiatok veriacich za účasti vladyku Michala arcibiskupa pražského a českých krajín, mitr. prot. Mgr. Jána Nováka povereného vedením ÚER pražskej pravoslávnej eparchie, mitr. prot.Mykola Ončulenka, okresného arcidekana Pražského, jer. Mgr. Miroslava Vachaty, ústeckého okružního protopresbytera a správcu farnosti jer. Vasiľa Buchuka, prišli ju pozdraviť, poďakovať a povedať: „Milujeme Ťa!“


Sme presvedčený, že Ona nás miluje, neopusti a vždy pomôže.


Vladyka arcibiskup Michal prihovoril sa k veriacim teplým otcovským slovom, poďakoval za pozvanie a duchovnu prežitú spoločnú radosť.


Do svojich domovov sme odchádzali s piesňou-prosbou: “PRESVJATAJA BOHORODICE SPASI NÁS!"


Zapsal účastník duchovnej radosti 21.09.2015

                                   


            


            

Archijerejská liturgie v neděli dne 20. září 2015 v chrámu svatého Nikolaje v Dejvicích


V neděli před svátkem Narození Přesvaté Bohorodice sloužil vladyka archijerejskou liturgii, spolu s představeným chrámu mitr. prot. Pavlem Čeličem a pomocným duchovním jer. Borislavem Rudičem, v pražském Chrámu sv. Nikolaje v Dejvicích.                 


                 


                 

Chrámový svátek v Mochově - neděle 6. září 2016


Velmi větrné počasí a déšť nebyl překážkou k tomu, aby se v neděli 6. 9. 2015, sešli věřící a duchovní spolu s Arcibiskupem pražským a českých zemí Michalem v překrásném gotickém chrámu v Mochově, jehož představeným duchovním je mit. prot. Mykola Ončulenko, a uctili památku sv. apoštola Bartoloměje.


Svatá liturgie byla naplněná vroucími motlitbami věřících a duchovních v čele s Arcibiskupem Michalem a po celou dobu panovala mimořádná atmosféra, kterou mimo jiné doprovázely motlitby a chvalozpěvy místního sboru pod vedením matušky Světlany Ončulenko.  

Po bohoslužbě se již tradičně uskutečnil průvod kolem chrámu s čtením Evangelií. Nechybělo ani pohoštění, a tak všichni přítomní pokračovali v oslavách patrona mochovkého chrámu a všech pravoslavných křesťanů sv. apoštola Bartoloměje.
Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio