ÚCTĚNÍ PAMÁTKY SV. NOVOMUČEDNÍKA GORAZDA A JEHO DRUHŮ

04.09.2015

V pátek 4. září se konala slavnostní liturgie k uctění památky sv. novomučedníka Gorazda, kněží a laiků, kteří byli před sedmdesáti třemi lety v tento den popraveni na střelnici v Praze-Kobylisích. Po čas této  litugrie se v oltáři modlili Jeho Vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí a Jeho Vysokopřeosvícenost emeritní metropolita Kryštof. Svatou liturgii vedl představený katedrálního chrámu metropolitní protopresbyter Jaroslav Šuvarský, spolu sloužili také kancléř úřadu metropolitní rady mitr. prot. Milan Horvát, prot. Jiří Čáp, prot. Evžen Červinský a jer. Vasilij Čerepko a diákon Alexander Lukanič. 


Vladyka Michal na závěr liturgie přivítal duchovní a věřící, následně připomněl zásluhy novomučedníka Gorazda pro naši Církev a požehnal všem přítomným. Po skončení sv. liturgie se konala krátká pastorační konference kněží, jejíž téma byla sociální a humanitární práce v církvi. Své referáty přednesli prot. Jan Týmal (tajemník sociálního odboru) jer. Vít Metoděj Kout (tajemník pro službu nemocničních kaplanů),  jer. Vasilij Čerepko (nemocniční kaplan) a mitr. prot. Jan Polanský (o. Jan se dlouhodobě podílí na humanitárních projektech v Zakarpatské oblasti a v Srbsku).

Uctění památky novomučedníka Gorazda a jeho druhů pokračovalo panychidou, kterou sloužili vladykové Michal, Kryštof a představený chrámu o. Jaroslav ve 14:35, přesně ve chvíli, kdy byl zastřelen vladyka Gorazd v roce 1942. Letos se celý pietní akt odehrál v prostorách katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, neboť se kobyliský památník nachází ve stavu rekonstrukce.

Věnce položili postupně vladykové, kněží a ostatní hosté u místa mučedníků v chrámě, potom u pomníku „Všech padlých spojených s atentátem“ na nádvoří a třetí věnec byl položen u pamětní desky z boku chrámu.  

Po skončení aktu se vydali oba Vladykové v doprovodu s několika kněží do věznice na Pankrác, kde byl vladyka Gorazd před svou popravou vyslýchán a mučen. Vladykové spolu s kněžími položili jako výraz úcty ke sv. Gorazdovi květiny u tamní pamětní desky a zazpívali chvalozpěv (veličanije).  
Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio