Moskevský patriarcha podpořil posvátný synod naší církve v čele s metropolitou Rastislavem

28.04.2014

Překlad z materiálu Tiskové služby Oddělení vnějších
vztahů RPC /přeložil Vladimír Štěpánek/

 

Originální zprávu naleznete zde .


Moskevský patriarcha oficiálně podpořil náš Posvátný synod v čele s metropolitou Rostislavem a vyjádřil se k situaci u nás.

Zástupci Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku sloužili spolu s Jeho Svatostí patriarchou Kirillem v Trojicko – Sergijevské Lávře. 

 
24.dubna 2014, na Světlý čtvrtek sloužil Světější Patriarcha moskevský a celé Rusi Kirill svatou liturgii v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Trojicko - Sergijevské Lávře.

Mezi těmi, kteří sloužili s Jeho Svatostí Patriarchou byli hierarcha Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, arcibiskup michalovsko-košický Jiří a představený moskevského podvoří naší církve archimandrita Serafím (Šemjatovskij).

 

Jeho Svatost se obrátila s pozdravem na arcibiskupa michalovsko-košického Jiřího, ve kterém mimo jiné uvedla:

 

"Pravoslavná církev v českých zemích a Slovensko zažívá těžké časy. Přeji si, aby toto období přešlo tak rychle, jak jen je to možné, a bez ztrát pro Církev. Pravděpodobně se něco podobného děje v každé místní církvi, když Pán z nějakého důvodu navštívil svůj lid a vystaví jej zkouškám. Jsme přesvědčeni, že se biskupové církve v českých zemích a na Slovensku, duchovenstvo, i všechen věřící lid semknou kolem synodu a legitimně zvolené hlavy církve metropolity Rostislava a překonají všechny nepořádky, které znesnadňují jejich životy.

Budeme se modlit a pracovat, bratrsky nastavovat rameno, aby se Církev v českých zemích a  na Slovensku, které je tak úzce spjata s Ruskou pravoslavnou církví, která jí poskytla autokefalitu, upevnila a náležitě prováděla svou pastorační službu, mimo jiné i směrem k našim ruským lidem, Ukrajincům a Bělorusům, kteří nyní dočasně (a někteří i trvale) žijí v České republice a na Slovensku.

 

Ať Bůh, Vladyko, pomáhá Vám, všem biskupům vaší Církve i věřícímu lidu! Bůh vás všechny ochraňuj!“


 

                            

 

                       Patriarcha moskevský Kirill (vlevo před královskými dveřmi) a vladyka Jiří (zcela vpravo) na konci liturgie.

 

Arcibiskup michalovsko-košický Jiří řekl v odpovědi:

„Vaše Svatosti, drahý Vladyko a Otče! Chci vám poděkovat za milá slova, která jste řekl o naší místní církve, která je dcerou ruské pravoslavné církve, a našem představiteli. Dovolte mi, abych Vám jeho jménem - jménem blaženějšího Rostislava, arcibiskupa prešovského, metropolity českých zemí a Slovenska - srdečně blahopřál u příležitosti svaté Paschy Kristovy, u příležitosti našeho vykoupení, a abych jeho jménem a jménem Posvátného synodu vyjádřil Vám osobně i svaté Ruské pravoslavné církvi dík za lásku a podporu.“


 Připomenuv těžké zkoušky, kterými svého času prošli věřící Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, arcibiskup Jiří řekl : „Díky Ruské pravoslavné církvi stojíme na našich vlastních nohách ... Z Boží milosti a s Vaší pomocí, jsme tu, a svědčíme o Vzkříšeném Ježíši Kristu, našem Pánu, který vítězí nad smrtí i nad veškerou nepravostí. Prosíme Vás, pamatujte na nás ve svých modlitbách. A ještě jednou přijměte naše poděkování za vaši lásku a podporu. Kristus vstal z mrtvých, světější Vladyko!“Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio