Noc kostelů v pražské eparchii

10.06.2015

Zpráva z Noci kostelů 2015 v pravoslavných chrámech pražské eparchie

(sestavil o. Metoděj Kout, koordinátor za Pražskou pravoslavnou eparchii)


V pražské eparchii se Noci kostelů letos zúčastnilo celkem sedm pravoslavných chrámů, níže přikládáme stručné zprávy z jednotlivých chrámů:

Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze

Největší počet návštěvníků, kteří přišli okusit atmosféru pravoslavné spirituality, měl právě katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, kde byl návštěvníkům otevřen chrám i Památník hrdinů heydrichiády. Chrám i památník zaznamenali dohromady přes 3000 návštěvníků, což je dvojnásobek loňské návštěvnosti! Na přípravě a organizaci se podílelo 15 pracovníků, z toho 3 duchovní otcové, 1 ikonopiska, 2 sbormistři a 9 dalších členů církevní obce.

Připomeňme, že Noc kostelů probíhala v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze podruhé. Návštěvníci zažili pravoslavné modlitby doprovázené sborem, přednášky o pravoslavné víře a ikonách, nahlédnout mohli také do ikonopisecké dílny v kapli, zatímco dole v kryptě probíhaly komentované prohlídky prostoru a ukázky z dokumentu o heydrichiádě. Celou dobu probíhala v chrámu i soutěž o ceny s názvem "Po stopách hrdinů heydrichiády". Program byl zakončen v jedenáct hodin ztišením při svíčkách při zhasnutých světlech.Praha - katedrální chrám


Chrám Povýšení sv. Kříže v Teplicích

V chrámu Povýšení sv. Kříže proběhl letos 2. ročník Noci kostelů, na programu byl pozdrav duchovního návštěvníkům, dále komentovaná prohlídka chrámu, duchovní zpěvy pravoslavné církve a závěrečná meditační část při poslechu reprodukovaných pravoslavných zpěvů. Chrám navštívilo přibližně 1200 návštěvníků, řada z nich se zajímala o kompletní ostatky svatého mučedníka Clara z Dalmácie, který je v chrámu uložen.

Chrám sv. Václava v Litoměřicích

Noc kostelů proběhla u sv. Václava v Litoměřicích již popáté. Do chrámu zavítalo téměř 250 návštěvníků. Očekával je program, který zahrnoval výstavu ikon a obrazů, flétnový koncert, duchovní hudba, ochutnávka kadidel i liturgických vín. Na závěr byla v noci sloužena večerní bohoslužba. Během pěti hodin, po které byl chrám otevřen, byl celou dobu přítomen tým farníků, kteří byli připraveni zodpovědět všechny dotazy hostů.

Chrám sv. Vladimíra v Mariánských Lázních

První ročník Noci kostelů v Mariánských Lázních probíhal ve znamení koncertů a přednášek věnovaných historii chrámu, technice vzniku ikon a architektuře kostela. První bodem programu byl koncert, při kterém zahrála Ada Slivanská na housle a Pavla Jahodová na harfu, dále následoval koncert místního mariánskolázeňského smíšeného pěveckého sboru FONTÁNA pod vedením sbormistra Pavla Urbana, který je současně sbormistrem pěveckého sboru při chrámu sv. Vladimíra, za uměleckého doprovodu  Evy Mikešové – Matějkové. O dějinách chrámu a technice vzniku ikon hovořil místní duchovní správce o. prot. Josef Hauzar, o architektuře kostela a jeho výstavbě poutavě vyprávěla paní Ing. arch. Ludmila Míková.  Na zvídavé otázky návštěvníků týkající se dějin pravoslavné církve odpovídal br. Mgr. Eduard Neupauer Ph.D. Noc kostelů probíhala v chrámu svatého Vladimíra historicky poprvé a mediálně jí podpořila česká unie pěveckých sboru a  město Mariánské Lázně. Celkem se jednotlivých bodů programu v chrámu sv. Vladimíra zúčastnilo cca. 250 návštěvníků.Mariánské Lázně


Chrám sv. Olgy ve Františkových Lázních

Letošního 4. ročníku Noci kostelů v chrámu sv. Olgy se zúčastnilo kolem 200 účastníků. Chrám byl slavnostně vyzdoben zelenými břízkami připravenými na nedělní Svatodušní svátky. Oproti minulému roku byl znatelný nárůst hostů, kteří se zúčastnili večerní bohoslužby a závěrečné modlitby. Největší návštěvnost měla komponovaná přednáška věnovaná historii chrámu, doprovázená duchovními písněmi v podání chrámového sboru. Návštěvníci projevili veliký zájem o setkání s knězem a zodpovězení dotazů vztahujících se k pravoslavné církvi a vybavení chrámu. Na návštěvníky čekala také ochutnávka liturgických vín a postního koláče. Letošním rekordem je i počet farníků a přátel, kteří byli do příprav zapojeni - 12 osob.  Součástí Noci kostelů bylo slavnostní odhalení a svěcení informačních tabulí s historií chrámu, které vznikly ve spolupráci s Městským muzeem Františkovy Lázně. Informační tabule odhaloval pracovník muzea, pan Štěpán Odstrčil.Františkovy Lázně


Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Lanškrouně

V Lanškrouně proběhl letos 2. ročník Noci kostelů, na programu byla večerní bohoslužba, přednáška věnovaná symbolice pravoslavného chrámu, včetně ukázek rouch a bohoslužebných předmětů, dále následovaly pravoslavné církevní zpěvy, komentovaná prohlídka chrámu a závěrem služba malého povečeří v chrámu osvíceném pouze světlem lampád a svící. Jednotlivé body programu navštívilo celkem cca 150 účastníků. Lanškroun

Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio