Pouť věřících pražské eparchie do Norimberka

29.06.2015

Dva autobusy dovezly v sobotu 20. 6. 2015 stovku poutníků z pražské eparchie včetně velkého množství dětí do německého Norimberku.

Duchovní pouť připravil s požehnáním arcibiskupa Michala eparchiální úřad s požehnáním arcibiskupa Michala a byla zaměřena především na rodiny s dětmi. Součástí této velké předprázdninové akce byla návštěva zoo s delfináriem a chovem kapustňáků a lachtanů.

Pod duchovním vedením čtyř otců Davida Dudáše, Borislava Rudiče, Andreie Danciu a Mykoly Masnjuka, se poté stovka poutníků odebrala k hlavnímu cíli naší pouti, k návštěvě rumunského duchovního centra, kde byli srdečně a s láskou přivítání metropolitou rumunské pravoslavné církve v Německu vladykou Serafímem.

Po společné modlitbě s metropolitou Serafímem v chrámu nádherně vyzdobeném byzantskými freskami, poutníci setrvali v přátelském rozhovoru s tímto milým vladykou a jeho spolupracovníky. Poté následovalo rozloučení a přesun jen o několik kilometrů dál k návštěvě dalšího duchovního centra, tenkokrát ovšem patřící církvi srbské .

Zde se naši poutníci opět setkali s tradiční pravoslavnou pohostinností a vlídným přijetím duchovního otce Marinka, jenž je přestaveným srbského chrámu v Norimberku.V tomto chrámu, zasvěceném našim svatým, slovanským věrozvěstům sv.Cyrilu a Metoději, je umístěna kopie ikony Boží Matky tzv.Trojručice. Originál této ikony se nachází v srbském monastýru Chilandar na svaté hoře Athos .

Po velmi příjemném odpočinku následovalo rozloučení a odjezd směr ČR. Poděkování patří všem, kteří byli ochotni, pro tak velké množství lidí tuto pouť v krátkém čase připravit a následně ji i uskutečnit .  V rumunském chrámuVěřící s metropolitou SerafímemV srbském chrámuKopie ikony Přesv. Bohorodičky "Trojručica"

Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio