Svolání eparchiálního shromáždění na 22. listopadu 2014

04.11.2014

 Všem členům eparchiálního shromážděníPOZVÁNKA


     Jako správce Pražské pravoslavné eparchie v souladu s články 5 a 7 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti arcibiskupa pražského a českých zemí Jáchyma, svolávám mimořádné eparchiální shromáždění Pražské pravoslavné eparchie na základě usnesení ER že dne 4.11, žádosti RKK PPE, článku 14 odst. 3 Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jelikož více než 25% členů Eparchiálního shromáždění požádalo o jeho svolání.


Termín:   22. listopadu 2014 od 10:00 hod.

registrace delegátů od 9:00 do 10:00 hod.


Místo:   Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, 120 00 PRAHA 2.


Program:   


1) Zahájení modlitbou.

2) Ustavení Eparchiální shromáždění a schvální jednacího řádu, volba místopředsedy,

zapisovatelů a skrutátorů.

3) Slovo Jeho Blaženosti metropolity Rastislava

4) Slovo Jeho Vysokopřeosvícenosti arcibiskupa Jáchyma

5) Zpráva eparchiálního správce archimandrity Marka

6) Rozprava

7) Potvrzení volbou eparchiálního biskupa

8) Různé

9) Ukončení shromáždění a závěrečná modlitba.


V Praze dne 4. listopadu 2014


              + Jáchym, v.r. 

arcibiskup pražský a českých zemí


archimandrita ThDr. Marek Krupica Th.D., v.r.

správce Pražské pravoslavné eparchie   

Další noviny
© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio