Z programu Bohoslužeb a dalších aktivit a arcibiskupa Michala v srpnu a září 2016

31.10.2016

V měsících srpnu a září se arcibiskup pražských a českých zemí Michal
zúčastnil těchto církevních a reprezentativních událostí:


2.8. se vladyka Michal vydal do Kladna, kde s tamní církevní obcí oslavil chrámový svátek sv. Eliáše (Ilji) a posvětil novou dřevěnou zvonici s kupolí a křížem.


7.8. (na svátek Zesnutí sv. Anny) odsloužil vladyka Michal archijerejskou liturgii v chrámu Zvěstování Páně, Na Slupi.


9. 8. se vladyka Michal zúčastnil chrámového svátku chrámu sv. Pantelejmona ve Stráži pod Ralskem, kde sloužil sv. Liturgii.


14. 8. vykonal vladyka Michal archijerejskou liturgii v chrámu Záštity Přesvaté Bohorodice v Jablonci nad Nisou, kde posvětil 3 nové zvony. Vladyka Michal před sv. Liturgií postřihl na čtece a hypodiákona br. Vladislava Kerecmana, kterého následně při bohoslužbě vysvětil na diákona pro PCO v Lesné.


15. 8. vladyka Michal vyznamenal při svátku Zesnutí Přesv. Bohorodice (dle smíšeného kalendáře) v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje o. Václava Ježka právem nošení zlatého náprsního kříže. Archijerejská liturgie se konala ve třech jazycích – církevně-slovansky, řecky a česky. (Foto v galerii )


21.8. (na svátek Myrona Krétského) navštívil vladyka Michal církevní obec v Kladně, kde po archijerejské liturgii vysvětil ikony ikonostasu, dva kříže na zdech chrámu a tři nové zvony.


Ve dnech 26. srpna – 2. září doprovázel vladyka Michal, jako člen delegace naší Církve, Jeho Blaženost Rastislava, arcibiskupa prešovského a metropolity Českých zemí a Slovenska, po svatých místech Ruska. Cesty se zúčastnil také arcibiskup michalovsko-košický Jiří.


4. září, v den mučednické smrti sv. Gorazda, biskupa českého a moravsko-slezského (popraven v r. 1942), sloužil vladyka Michal sv. Liturgii v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje. Po skončení sv. Liturgie se zúčastnil kladení věnců u památní desky, umístěné z boku katedrálního chrámu a u pamětní desky Pankrácké vazební věznice, kde byl vladyka Gorazd vězněn a podroben mučení. Následně se ve 14 hodin zúčastnil pietního aktu na střelnici v Kobylisích, kde byly na místě popravy položeny věnce. Poté se ve 14 hodin a 35 minut (kdy byl sv. Gorazd popraven), konala panychida za umučené duchovní a laiky naší Církve, kterou odsloužil duchovní správce katedrálního chrámu prot. doc. Mgr. Václav Ježek, Ph.D.


5. září se arcibiskup Michal zúčastnil slavnostní recepce na velvyslanectví Makedonie.


11. září (na svátek Stětí Jana Křtitele) sloužil vladyka Michal v chrámu sv. Mikuláše v Praze 6.


15. září se arcibiskup Michal zúčastnil slavnostní recepce na velvyslanectví Moldávie.


18. září sloužil arcibiskup Michal sv. liturgii v PCO Lesná (okr. Tachov), kde v průběhu bohoslužby vysvětil na kněze diákona Vladislava Kerecmana pro tuto církevní obec.


19. září se Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Michal spolu s doprovodem účastnil akcí pořádaných Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska. Součástí byla i konference pod záštitou Parlamentu ČR na téma prezident T. G. Masaryk a 95. výročí tzv. „Ruské akce pomoci“ – začátku ruské emigrace.

Přítomna byla i delegace z Moskevského patriarchátu pod vedením metropolity stavropolského a nevinnomyského Kirilla – předsedy synodálního odboru spolupráce s kozáky Moskevského patriarchátu. U pomníku – kříže – na počest kozáků byla na Olšanských hřbitovech odsloužena panychida. Poté delegace navštívila chrám Zesnutí přesv. Bohorodice, kde vladyka Michal přednesl své slovo o historii Olšanského hřbitova a chrámu. PCO při tomto chrámu uspořádala pro vzácné hosty slavnostní oběd.


20. září se v prostorách Parlamentu České republiky uskutečnila konference na téma „T. G. Masaryk a 95. výročí Ruské pomoci“, ve spolupráci s Všekozáckým svazem českých zemí a Slovenska, z. s.

Této konference se za naši církev zúčastnil arcibiskup pražský a českých zemí vladyka Michal za doprovodu pověřeného ředitele ÚER v Praze Mgr. Jána Nováka. Dále se této konference zúčastnili také ataman Mikhail A. Dzyuba, vladyka Kirill, metropolita stavropolský a nevinnomyský, předseda synodálního odboru RPC MP, a další významní hosté. Za Pravoslavnou církev v českých zemí a na Slovensku vystoupil se svým příspěvkem Mgr. Ján Novák.


21. září (na svátek Narození přesv. Bohorodice) sloužil vladyka Michal sv. liturgii v chrámu Zesnutí přesv. Bohorodice na olšanských hřbitovech v Praze 3.


25. září sloužil arcibiskup Michal Archijerejskou sv. liturgii v chrámu Zvěstování přesv. Bohorodice na Slupi v Praze 2.


26. září se arcibiskup Michal zúčastnil slavnostní recepce na Arménském velvyslanectví.


27. září (na svátek Povýšení svatého Kříže) sloužil vladyka Michal sv. liturgii v chrámu sv. muč. Kateřiny Alexandrijské v Praze 2. 

V tento den se vladyka Michal také zúčastnil slavnostního aktu předání stříbrných pamětních medailí při příležitosti Dne české státnosti v Senátu Parlamentu České republiky.


28. září (v předvečer svátku sv. muč. Ludmily) sloužil vladyka Michal akathist spolu s Jeho Přeosvíceností Izaiášem, biskupem šumperským, a za přítomnosti Jeho Vysokopřeosvícenosti Jáchyma, arcibiskupa berounského, v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě. 

Foto ZDE


29. září sloužil v chrámu sv. Ludmily (v místě mučednické smrti sv. Ludmily, na Tetíně),  arcibiskup Michal, biskup Izaiáš a další duchovní sv. liturgii za přítomnosti našich i zahraničních věřících.

Foto ZDEDalší noviny
© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio