Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v červenci 2017

01.08.2017

Aktivity vysokopřeosvíceného vladyky Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí v červenci 2017


1. 7. 2017

Jeho vysokopřeosvícenost Michal, arcibiskup pražský a českých zemí sloužil za účasti duchovenstva pražské eparchie svatou liturgii v chrámu - jeskyni na poutním místě ve Svatém Janu pod Skalou.


   


     2. 7. 2017

Vladyka Michal sloužil svatou liturgii v Ústí nad Labem, kde vysvětil na jáhna hypodiákona Ing. Vitalije Pišla a vyznamenal medailí sv. muč. Gorazda prot. Mgr. Pavla Hempela a několik dalších aktivních věřících.


   


   5. 7. 2017

Na státní svátek věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje sloužil vladyka Michal svatou liturgii ve svém katedrálním chrámě, Resslova 9a, Praha 2. Na konci liturgie pozdravil přítomné věřící s jejich chrámovým svátkem a vyznamenal medailí sv. muč. Gorazda  duchovního správce prot. Doc. ThDr. Václava Ježka, Ph.D., a několik dalších aktivních věřících.


   6. 7. 2017

Na státní svátek  mistra Jana Husa se vladyka Michal zúčastnil ekumenické bohoslužby v Betlémské kapli v Praze 1.


7. 7. 2017

Vysokopřeosvícený vladyka Michal sloužil svatou liturgii na chrámový svátek sv. Jana Křtitele ve své bývalé farnosti ve Schweinfurtu v Německu.


   


   


   


8. 7. 2017

Chrám sv. knížete Vladimíra v Mariánských Lázních oslavoval 115. výročí svého svěcení. Svatou liturgii sloužil Jeho přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský, vikář olomoucko-brněnské eparchie. Vladyka Michal na slavnostním obědě vyznamenal medailí sv. muč. Gorazda duchovního správce mit. prot. Mgr. Josefa Hauzara a několik dalších aktivních věřících.


   


   


9. 7. 2017

Arcibiskup Michal sloužil v Kolíně svatou liturgii při příležitosti chrámového svátku sv. Jana Křtitele. Na konci liturgie vyznamenal duchovního správce prot. Mgr. Zorana Drenovace a několik dalších aktivních věřících této farnosti medailí sv. muč. Gorazda.


     


12. 7. 2017

Na svátek sv. apoštolů Petra a Pavla v den chrámového svátku v Karlových Varech sloužil vladyka Michal z pověření Jeho Blaženosti Rostislava, arcibiskupa prešovského a metropolity českých zemí a Slovenska svatou liturgii. Na konci této liturgie přečetl pozdravné slovo Jeho Blaženosti Rostislava, a vyznamenal medailí sv. muč. Gorazda představeného Zastupitelství Ruské pravoslavné církve prot. Nikolaje Liščenjuka a jednu věřící.


   


   14. 7. 2017

Vladyka Michal navštívil v PCO Mukařově stavbu nového chrámu, která se dokončuje s finanční pomocí Pražské pravoslavné eparchie.


15. 7. 2017

Ve Staré Boleslavi v chrámu sv. Klimenta – Místně oddělené středisko věřících (filiální církevní obec) PCO Milovice sloužil arcibiskup Michal svatou liturgii, během které povýšil do hodnosti protojereje duchovního správce jereje Mgr. Konstantina Moravenova. Na konci liturgie vyznamenal medailí sv. muč. Gorazda o. Konstantina a několik dalších aktivních věřících.


   


   


16. 7. 2017

Vladyka Michal sloužil svatou liturgii v Žatci v chrámě sv. Jakuba. Na konci liturgie vyznamenal duchovního správce prot. Vladislava Čejku a několik dalších aktivních věřících medailí sv. muč. Gorazda. Poté se zúčastnil pietního aktu k uctění památky obětem vypálené obce Český Malín ve volyňské oblasti na Ukrajině. Vladyka položil spolu se zástupci státních a městských orgánů a se svým doprovodem věnec k pomníku u hřbitova a odsloužil panychidu. Po pietním aktu se vladyka Michal setkal s ministrem školství prof. PhDr. Stanislavem Štechem, CSc., který se jako potomek volyňských čechů zúčastnil tohoto pietního aktu.


    


    


    


20. 7. 2017

Arcibiskup Michal sloužil na svátek sv. Prokopa Ustjužského svatou liturgii v RPCO v Bischofsheimu (Berlínská eparchie, Německo).       


23. 7. 2017

Vladyka Michal spolu s Jeho Blažeností Rostislavem, arcibiskupem prešovským a metropolitou českých zemí a Slovenska sloužil svatou liturgii v PCO ve Výravě na Slovensku. V tento nedělní den obec Výrava oslavovala 460 let od první písemné zmínky o této obci. Na konci liturgie vladyka Michal vyznamenal při příležitosti kulatého životního jubilea  (70. let) duchovního správce mitr. prot. Mgr. Jána Nováka (ml.) medailí sv. muč. Gorazda. Dále se oba archijerejové zúčastnili na obecním úřadě slavnostního aktu k jubileu obce a učinili zápis do pamětní knihy.


   


   


    


25. 7. 2017

Arcibiskup Michal navštívil v odpoledních hodinách domovní chrám sv. Mikuláše, Roosveltova 29, Praha 6, kde probíhá rekonstrukce interiéru za finanční podpory Pražské pravoslavné eparchie.


  


30. 7. 2017
Arcibiskup Michal sloužil svatou liturgii v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnici u Berouna. Na konci sv. liturgie vladyka vyznamenal medailí sv. muč. Gorazda představenou monastýru, igumenu Valentinu.


   


    


Další noviny
© 1999-2020PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio