Z programu bohoslužeb a dalších aktivit arcibiskupa Michala v dubnu 2017

30.04.2017

1. 4. 2017

V Břevnovském klášteře v Praze byl přítomen arcibiskup Michal na svěcení Starokatolického biskupa Pavla Benedikta Stránského.


2. 4. 2017

5. neděli Velkého půstu sloužil vladyka Michal sv. Liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Dejvicích, Praha 6.


 


3. 4. 2017

Na pozvání nové velvyslankyně, její Exelence Carmen Liliana BURLACU, navštívíl arcibiskup Michal velvyslanectví Rumunské republiky v Praze. Vladyka jednal o situaci kolem dřevěného chrámu v Mostě, který rumunská patriarchie za podpory rumunské vlády postavila a darovala naší církvi. Tento chrám byl bývalým duchovním správcem PCO v Mostě bezdůvodně převeden dne 22. 3. 2013 do vlastnictví občanského sdružení „Pravoslavní křesťané v Mostě“.5. 4. 2017

Na základě usnesení Posvátného Synodu ze dne 5. 4. 2017 č. 3 byla zřízena s účinností od 1. 5. 2017 Pracovní komise pro novelizaci ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Členové za Pražskou pravoslavnou eparchii jsou: jeho vysokopřeosvícenost arcibiskup Michal, mitr. prot. Josef Hauzar, prot. Václav Ježek, a prot. Roman Haydamachenko.


7. 4. 2017

Arcibiskup Michal sloužil za velkého počtu věřících sv. Liturgii v chrámu Na Slupi, Praha 2, při příležitosti chrámového svátku Zvěstování přesvaté Bohorodice.


 


9. 4. 2017

Květná neděle – arcibiskup Michal sloužil sv. Liturgii v ženském Monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích u Berouna.


 


14. 4. 2017

Na Velký Pátek v 16.00 arcibiskup Michal sloužil za asistence duchovního protojereje Vasyla Danishe večerní s výnosem Plaštěnice (zobrazení Ježíše Krista v hrobě) v chrámu Svatého Ducha v Trnové (okres Praha – západ).
15. / 16. 4. 2017

Ve chrámu Zesnutí přesv. Bohorodice na Olšanských hřbitovech v Praze 3, sloužil arcibiskup Michal v noci ze soboty na neděli Půlnoční s průvodem kolem chrámu, dále Jitřní a sv. Liturgii. Vladyka Michal společně s místními duchovními posvětil věřícím jejich Velikonoční pokrmy.


 


 


16. 4. 2017

Arcibiskup Michal zavítal do chrámu Zvěstování přesvaté Bohorodice, Na Slupi, Praha 2, kde byl přítomen na sv. Liturgii. Během sv. Liturgie se četlo sv. Evangelium církevněslovansky, česky, ukrajinsky, a vladyka Michal četl sv. Evangelium německy. Na jejím konci přečetl na dvoře chrámu modlitby ke svěcení Velikonočních pokrmů a společně s místními duchovními tyto posvětil.


 
17. 4. 2017

Na Velikonoční Pondělí zavítal arcibiskup pražský a českých zemí, vladyka Michal do chrámu sv. Ducha v Trnové. Za asistence duchovních prot. Vasyla Danishe, prot. Jana Legezy, prot. Jurie Sonina, prot. Miloslava Veselého a protodiákona Valerie Samoljuka odsloužil archijerejskou sv. Liturgii.


   


18. 4. 2017

Arcibiskup Michal sloužil archijerejskou sv. Liturgii v ženském Monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích u Berouna. Na konci svého kázání pozdravil se svátkem Svaté Paschy igumenu Valentinu se sestrami a přítomné věřící.


 


23. 4. 2017

Vladyka Michal sloužil v neděli, na svátek apoštola Tomáše,  sv. Liturgii v chrámu sv. Mikuláše v Praze 6 – Dejvicích.


30. 4. 2017

Vladyka Michal sloužil sv. Liturgii v chrámu Svaté Trojice v Sokolově.


 Další noviny
© 1999-2019PRAŽSKÁ EPARCHIE
oficiální stránky pražské eparchie
  Resslova 9a, Praha 2, 120 00
  mail: info@pravoslavnacirkev.cz, tel: +420 224 920 686
realizace: doublev design studio